top of page

HELIOS - Změny 08/2023

Fakturace

Byla opravena chyba při přenosu zálohové faktury do daňového dokladu o přijaté platbě v cizí měně, kdy se v měně faktury záloha vypořádala celá, avšak v hlavní měně se záloha vypořádala pouze v hodnotě základu daně, ale výše daně se zobrazovala jako nedoplatek.

Opraveno: Částka celkem v HM se chovat analogicky jako Částka celkem ve valutách, bez ohledu na nastavení zaškrtávátka Záloha do výše realizace.

Mzdy (CZ)

Tisk výplatního lístku - rozšíření číselných polí

Byl upraven tiskový zdroj MzdaZamestnance_SumVL, tak, aby číselné hodnoty bylo možné zadat jako NUMERIC(19,2).

Tomuto nastavení byly upraveny také distribuční tiskové formuláře se systémovými čísly -1565/-1566,.

Roční sestavy - Vyúčtování daně nad více označenými záznamy

V případě, že bylo označeno více zaměstnanců a následně byl vyvolán tisk formuláře vyúčtování daně, došlo k nekonečnému generování stránek. Opraveno.

Sklady, nákup a prodej

Po verzi 3.0.2023.0600 se po položkovém převodu položky s obaly do cílové dokladu automaticky vyvolal přepočet obalů na položce, čímž se změnilo původní množství obalů upravené na zdrojovém dokladu. Opraveno

Při nastavení příznaku Plnění DPH na dokladu na hodnotu Plnění DPH není a zadávání položky na doklad, která má nastavenou cenu v návazné skupině karet, se v okamžiku dotažení této ceny změnilo nastavení sazby DPH z není na 0. Opraveno

Při změně data případu na hlavičce příjemky v cizí měně se od verze 3.0.2023.0600 v rámci automatického dotažení kurzu v zadaných SN v jiné měně, včetně hlavní měny paušálně změnila měna na měnu zadanou na hlavičce příjemky. Stejně se tak dělo i po ruční změně hodnoty kurzu. Opraveno

Od verze 3.0.2023.0600 se v editoru skladových dokladů pole Množství pro rychlé založení položky pod přehledem Stav skladu přestalo při rychlém filtrování obnovovat podle toho, jaká položka byla vybrána a zda má už zadané množství na dokladu, nebo ne. Opraveno

Splátkování a leasing

Při generování zahraničního platebního příkazu z modulu Leasing se nevyvyplňuje účel platby 1 a to číslo smlouvy. Opraveno.

Pokud je na skupině časového rozlišení nastaven způsob kurzu např. na Denní vč. předchozího, tak po vygenerování se vyplní na předmětu způsob na Kurz na předmětu. A dotáhne se kurz, který je zadaný na zaúčtovaném řádku v deníku. Opraveno, pokud se zadává na skupině způsob kurzu, nastavení se respektuje.

Výkazy, finanční analýza

Mezinárodní účetní standardy

Konfigurace se nastavuje na Číslech standardu. Tlačítko Konfigurace bylo zrušeno.


Comments


bottom of page