top of page

ERP HELIOS iNuvio

HELIOS iNuvio je technologicky vyspělý informační a ekonomický systém zefektivňující všechny běžné i vysoce specializované firemní procesy. Poskytuje vám dokonalý a aktuální přehled o situaci na trhu i uvnitř podniku, automatizaci rutinních operací, zefektivňování provozu, snižování nákladů a účinnou komunikaci. V mnoha úspěšných firmách již řadu let pomáhá managementu v řízení všech potřebných oblastí, včetně CRM či Business Intelligence.

Businessmen

Business Intelligence, Workflow, Controlling, Manažerské vyhodnocování

Kvalitní řízení firmy střední velikosti, při němž se dnes dostává do hry velké množství informací,
se neobejde bez podpory informačního systému. Ten by měl obsahovat i některé sofistikované nástroje určené právě pro práci manažerů. Mezi ně patří především Business Intelligence, Controlling, Reporting, Plánování, Workflow. V systému HELIOS iNuvio všechny tyto pomocníky moderního manažera najdete.

Ekonomika, finanční analýzy, Creditcheck

Aby bylo možné řídit firmu kvalitně a bezchybně i po stránce finanční a ekonomické, je třeba mít především jistotu, že informační systém je vždy nastaven dle aktuální legislativy. Finanční řízení se však již dnes neobejde ani bez nástrojů, jakými jsou Controlling a Reporting, Finanční analýzy, Evidence závazků a pohledávek či Práce s majetkem. Informační systém HELIOS iNuvio zajistí snadný přístup k nejdůležitějším informacím.

Účetní
Zadávání klíčů

Výroba

Řízení výroby je specializovaná samostatná oblast, která by v každé výrobní firmě měla být úzce provázána a propojena se základním ERP systémem. Mezi oblasti, které řeší specializovaná část informačního systému
určená právě pro řízení výroby, patří Technická příprava výroby, Řízení výroby, Kapacitní plánování a další. Systém také sleduje a řídí kooperace, zpracovává detailní kalkulace výrobku a porovnává plnění norem. Přináší informace o rozpracované výrobě v reálném čase, plánuje výrobu a nákup materiálu.

Obchodní proces, podpora čárových kódů, výstupy, controlling, CRM, řízení marketingu

Jen s mírnou nadsázkou dnes platí, že není tak těžké vyrobit, jako prodat. Identifikace potenciálních zákazníků, efektivní řízení obchodních zástupců, snadné vyhodnocování obchodních aktivit – to je jen několik z dlouhého seznamu činností, které jsou nezbytné pro kvalitní řízení obchodu a marketingu v moderní firmě. HELIOS iNuvio vám pomůže přijít na to, jak získat nové zákazníky a neztratit ty staré. Jak se svými zákazníky správně pracovat a zvýšit svůj zisk.

A woman at the office overlooking the ci
bottom of page