top of page

Informační systémy

Pracovní schůzka

HELIOS iNuvio Vám poskytuje dokonalý a aktuální přehled o situaci na trhu i uvnitř podniku, automatizaci rutinních operací, zefektivňování provozu, snižování nákladů a účinnou komunikaci. V mnoha úspěšných firmách již řadu let pomáhá managementu v řízení všech potřebných oblastí, včetně CRM, Business Intelligence a Controling.

Startup Development Team

Informační systém HELIOS Easy vám pomůže zefektivnit a zpřehlednit potřebné agendy společnosti a zvýší schopnost reagovat a předvídat situace na trhu. Získáte lepší kontrolu provozních nákladů a hospodaření vůbec. HELIOS Easy obsahuje nejpotřebnější agendy pro rozvoj vašeho podnikání.

Image by Bram Naus

Mobilní řešení se velmi rychle stává samozřejmostí pro kvalitní fungování společností všech oborů. Rychlost, mobilita, výkonnost mohou i pro vás být klíčovým nástrojem převahy nad konkurencí. Mobilní řešení k systémům HELIOS vám zjednoduší práci, díky nim můžete mít data k dispozici kdekoliv.

Továrna

Využijte informační systém naplno s řadou užitečných nástrojů vyvíjených přesně pro specifické oblasti použití. Nadstavbové aplikace rozšiřující HELIOS Orange ve specifických oblastech, které nejsou standardní součástí systému.

Image by Scott Graham

Podívejte se jak bude probíhat implementace a jaké služby garantujeme v rámci systémové podpory produktu.

bottom of page