top of page

Vývoj řešení

Efektivní IT řešení na míru pro Vás

Posílíme vaši organizaci prostřednictvím celého spektra moderních IT služeb, od strategického poradenství po implementaci, průběžnou optimalizaci, dodržování předpisů a školení.

Klávesnice notebooku
Řídicí panel

Poskytujeme komplexní řešení IT služeb na míru dle požadavků

  • Nadstavby nad IS Helios 

  • Přepojení IS s externími systémy

  • Napojení IS na E-shop

  • Vývoj aplikací dle požadavků zákazníka

Používáme celou Řadu technologií

  • SQL

  • C#

  • Delphi

  • Python

  • Java

  • JavaScript

programování

POSTUP VÝVOJE ŘEŠENÍ

PLÁNOVÁNÍ A ANALÝZA

Na základě Vašich požadavků zanalyzujeme možná řešení a naplánujeme postup vývoje.

DESIGN

Náš tým expertů vytvoří softwarový design včetně požadavků na systém a dokumentovou specifikaci.

VÝVOJ

S Vámi komunikovaný design a požadavky na systém jsou přetvořeny do funkčního řešení.

TESTOVÁNÍ

Systém je následně důkladně testován pro zaručení správného a bezchybného chování.

ÚDRŽBA

Náš tým konzultantů a vývojářů se také po implementaci řešení stará o správný chod systému.

bottom of page