top of page

Oborová řešení

Laser Cut Steel

Řešení pro strojírenské podniky automatizuje velké množství procesů souvisejících s produkčními činnostmi výrobního podniku. Jedná se především o technickou přípravu, řízení a plánování výroby, logistiku, ekonomiku, správu majetku, prodej, fakturaci, komunikaci s bankami, EDI komunikace atd.

elktro_small.jpg

Řešení pro společnosti zabývající se vývojem a především výrobou v oblasti elektro. Je určeno jak konečným výrobcům, tzv. zpracovatelům, tak prvovýrobcům.

barn-factory-warehouse-manufacturing-dis

Branže velkoobchod je úzce spojena s branží maloobchodu a výrobou. Většina firem v této branži má i své vlastní prodejny – tedy zabývají se i maloobchodem. Proto je zde potřebné splňovat podmínky všech třech branží. U velkoobchodu je kladen vyšší důraz na vyhodnocovací nástroje vzhledem k většímu pohybu zásob.

Obytný dům

Specifické požadavky stavebních firem jsou v systémech HELIOS řešeny pomocí specializovaného modulu RSV – Řízení stavební výroby. Tento modul pokrývá veškeré procesy související se stavební zakázkou a to počínaje sledováním potenciálních zakázek, přes fázi obchodní, realizační až po záruční lhůtu.

Účetní

Řešení je určené pro společnosti, které se zabývají vedením účetní, mzdové, personální agendy nebo poskytují daňové poradenství či auditorské služby. Uživatelé ocení jednoduché a rychlé ovládání.

plasty_small.jpg

Specializované ERP řešení, které obsahuje veškerou potřebnou funkcionalitu umožňující snadnou a rychlou implementaci v podnicích, které realizují výrobu a dodávky v oblasti plastikařiny, chemie a gumárenského průmyslu.

Online nakupování

Systém HELIOS pokrývá komplexní řešení pro maloobchodní společnosti včetně souvisejících specifik. Zahrnuje všechny potřebné firemní agendy a navazující propojení se všemi důležitými oblastmi, jako ekonomika, sklad, controlling, eShop, apod. v jednom systému. Nedílnou součástí je propracovaný systém centrálního skladu a komunikace s jednotlivými prodejnami jak formou on-line tak off-line připojení. Samozřejmostí je podpora elektronické evidence tržeb (EET) a zajištění komunikace s přepravci.

bottom of page