top of page

BENJAMÍN s. r.o.


Společnost Benjamín, s. r. o. byla založena v roce 1998 se záměrem přinést na český trh novou kvalitní úroveň podpory didaktické výuky dětí. Dodává na trh vysoce kvalitní výrobky a snaží se svým zákazníkům přinášet maximální uspokojení. Zaměřuje se na vysokou kvalitu produktů, s minimálním dopadem výroby na životní prostředí. Firma se řadí mezi společnosti s mezinárodní působností a jejím cílem je prodej didaktických pomůcek, nábytku a realizace hřišť a zahrad ve školních zařízeních.

Přínosy získané implementací řešení HELIOS: Zpracování informací týkající se prodeje, nákupu, obchodu, skladové evidence i účetnictví v jednom informačním systému. Řešení plánu dopravy, podpora expedice zboží, komunikace s e-shopem. „Implementací IS Helios jsme získali mnohem detailnější, rychlejší a komplexnější přehled o všech skutečnostech a to z kteréhokoliv úhlu pohledu. Při objemu uskutečněných obchodů je možnost detailního přehledu o každé fázi realizovaného obchodu klíčová. IS Helios nabízí mnoho možností a plně využíváme podrobné zpracování informací týkající se nabídek, objednávek, realizace, zakázek a nákupu, skladové evidence, účetnictví, daní, mezd a personalistiky v jednom informačním systému. Rovněž optimalizace plánování realizací, dopravy, podpora expedice zboží a komunikace s e-shopem je pro nás velkým přínosem. Pro finanční a ekonomický management je nedocenitelná možnost využití finančního controllingu a výkaznictví s návaznostmi na daňové povinnosti, hlavně v oblasti DPH, jako je souhrnné hlášení a přenesená daňová povinnost. Rovněž je nutno ocenit pečlivý přístup k aktualizacím IS, v důsledku častých legislativních změn a jejich pečlivému zpracování, včetně dostupné nápovědy a probíhajícím školením k daným tématům. Velmi si rovněž ceníme spolupráce se společností HCV group a.s., která nám v našich požadavcích vždy vyhověla.“

Alena Tinková

vedoucí ekonomického oddělení

Benjamin s.r.o.


Procesy využívané IS

  • Jádro, Kontace

  • Účetnictví (Banka, Pokladna, Majetek)

  • Obchod

  • Firemní aktivity

  • Zakázky

  • Sklad

  • Výrobní čísla

  • Čárové kódy

  • Mzdy a personalistika

  • Výroba - TPV

Comments


bottom of page