top of page

Form s.r.o.


Základní charakteristika společnosti Společnost Form s.r.o. vyrábí plastikové (kompozitové) díly především pro autobusy, tramvaje a vagóny. Dále také vyrábí díly pro speciální vozidla, která jsou vyráběná v malých sériích. Jednotlivé díly jsou zpravidla velkých rozměrů a výroba má charakter malosériové až sériové výroby. Společnost provádí celou přípravnou část výroby - od konstrukčního návrhu, přes výrobu modelů a forem sama. Při organizování vlastní výroby se striktně vychází z normativní základny pořízené v přípravné části. Společnost vyhodnocuje rentabilitu své činnosti ve vztahu k zakázkám, partnerům i výrobkům.

Velká část produkce je určena pro vývoz do zemí EU.

Přínosy získané implementací

 • Získání přehledu ve výrobě

 • Možnost kontrolovat výrobní náklady

Využívané moduly

 • Kontace

 • Účetnictví

 • Pokladna

 • Banka

 • Fakturace

 • Oběh zboží

 • Zakázky

 • Firemní aktivity - CRM

 • Výroba – TPV, řízení výroby

 • Pokladní prodej

 • Mzdy

留言


bottom of page