top of page

HELIOS - Změny 04/2023

Obecné

Z HELIOS Store je umožněno stahovat soubory s příponou MSI.

Účetnictví

Úprava výpočtu kurzových rozdílů. Pokud byla úhrada založena dříve než jí datumově předcházející Kurzový rozdíl k bilančnímu dni, tak se u úhrady chybně spočítal kurzový rozdíl.

Př. Faktura z období 2022, uhrazena bankou 15.1.2023 (v konfiguraci je nastaveno generování kurzových rozdílů ručně akcí Doplnit kurzové rozdíly). K řádku bankovního výpisu je úhrada navázána. Až následně je nad fakturou spuštěna akce Generování kurzového rozdílu k bilančnímu dni (k 31.12.2022) a v posledním kroku spuštěna akce Doplnit kurzové rozdíly.

Úpravy automatického generování upomínek.

Banka

Chyba při uložení zaúčtované položky BV - Prázdná nebo chybně zadaná položka Transakce! Opraveno.

Mzdy (CZ)

Práva mzdy v přehledech 2001 vs. 2002

Bylo upraveno nastavení práv v přehledu Hlášení zaměstnavatele při ukončení pracovní neschopnosti (sys.č. 2001 vs. 2002). Přehled 2001 se používal v době, kdy byla Evidence DNP instalována přes plugin.

Zaměstnanci s dočasnou ochranou - hlášení na ČSSZ

Z důvodu, aby mohl úřad práce posoudit, zda zaměstnanci s “Dočasnou ochranou” mají nárok na “dávku” nebo nikoliv, se nově zavádí povinnost hlásit tyto zaměstnance na ČSSZ, bez ohledu na to, zda překročí hranici pro odvod SP nebo nikoliv (tzn. zda jsou účastni nemocenského pojištění nebo nikoliv). Tato povinnost platí od 1.4.2023.

Evidence zaměstnanců s “dočasnou ochranou“ - Mzdové údaje

Ve mzdové kartě zaměstnance vznikl na záložce Odvody, Sociální pojištění nový atribut Dočasná ochrana. Atribut je editovatelný jen u zaměstnanců s jinou státní příslušností než Česká republika a zobrazuje se až od období duben 2023. U zaměstnanců s dočasnou ochranou je nutné tento atribut od 1.4.2023 zatrhávat.

Nad přehledem Mzdové údaje je v obdobích duben a květen 2023 dostupná akce Dočasná ochrana – Dočasná ochrana – nastav / Dočasná ochrana – zruš. Pomocí akce lze označit požadované zaměstnance pro možnost hromadného přihlášení na ČSSZ (nástup do PP před 1.4.2023). Akci je možné spustit v aktuálním nebo odemčeném mzdovém období. Atributem Dočasná ochrana lze označit pouze zaměstnance s jinou státní příslušností než Česká republika.

UPOZORNĚNÍ:

U sociálního pojištění musí být ve Mzdových údajích nastaveno Počítat nebo Počítat od hranice!

Oznámení na ČSSZ

Bylo upraveno generování hlášení pomocí akce Přihlášky/odhlášky v přehledu Oznámení na ČSSZ. Na základě zatrženého atributu Dočasná ochrana se nově od 1.4.2023 generují přihlášky i v případě, že zaměstnanci nevznikla účast na nemocenském pojištění (nezáleží na výši příjmu ani v případě DPP, DPČ a MR). Pokud byl zaměstnance v takovém případě přihlášen (existuje přihláška), pak se při ukončení jeho PP generuje následně i odhláška.

Hromadné přihlášení zaměstnanců s dočasnou ochranou

Na základě přechodného ustanovení je nutné zpětně přihlásit i zaměstnance, kteří nastoupili před účinností zákona, nebyli dosud na ČSSZ přihlášeni a jejich pracovní poměr/dohoda trvá i po 30.4.3023. Pro možnost hromadného generování přihlášek je nutné zaměstnance označit atributem Dočasná ochrana (viz výše). Následně lze pro generování přihlášek použít novou akci Dočasná ochrana v přehledu Oznámení na ČSSZ. Akce je dostupná v období duben 2023 (aktuální, běžné, odemčené).

Po spuštění akce se zobrazí přehled Dočasná ochrana - kontrolní přehled přihlášení na sociální pojištění s přehledem zaměstnanců s dočasnou ochranou. Pomocí akce Generuj pro označené lze pro vybrané zaměstnance vygenerovat přihlášky.

Kontroly

Současně byly upraveny i kontroly přihlášek a ohlášek, kam byli nově zahrnuti i zaměstnanci s dočasnou ochranou.

Mzdy - Roční sestavy (extrémně pomalé)

Došlo k úpravě rychlosti tisku sestav.

Mzdový list - sleva na sociálním pojištění

Do mzdového listu se načítala sleva na SP pouze za jeden měsíc.

Opraveno.

Sklady, nákup a prodej

Do dialogu Akce “Aktualizovat ceny položek podle aktuální cenotvorby” bude přidán na první místo checkbox "aktualizovat ceny". Pokud bude odškrtnut, tak se provedou aktualizace pouze zbývajících položek (DPH, SD, …).

Od verze 3.0.2023.0300 byly v některých přehledech s pohyby položek ke skladovým kartám programově filtrovány pohyby na stínových dokladech (doklady se záporným číslem dokladu) využívaných pro kompletační položky. Vzhledem k tomu, že část uživatelů ve svých procesech potřebuje i tyto pohyby vidět, bylo fungování přehledů vráceno do stavu před výše uvedenou verzí. Pohyby ze stínových dokladů lze filtrovat standardně v rychlém filtru i přes Nastav.

Od verze 3.0.2023.0300 přestala při realizaci výdejky fungovat kontrola sumy zadaného množství na výrobních číslech proti množství na položce. Doklad se při zapnuté kontrole výrobních čísel na dané kmenové/skladové kartě podařilo realizovat, i když nebyla výrobní čísla na položce zadaná, nebo nesouhlasila suma množství na výrobních číslech s množstvím na položce. Opraveno

Od verze 3.0.2023.0300 nešlo z přehledu Sklad na dokladu, např. expediční příkaz, doplnit položku Přidat díly na doklad k výrobku v kompletačních položkách, protože se v přehledu Výběr výrobků (přehled číslo 74) zobrazeném po spuštění akce přestaly nabízet výrobky zadané na daném dokladu v kompletačních položkách (přehled byl prázdný). Opraveno

Při kopii dokladu nebo převodu se mohla objevit hláška “Položka 'Země určení/odeslání' musí být zadána !”. Opraveno.

Od verze 3.0.2023.0300 se při generování faktury např. z výdejky, příjemky, vydané objednávky v případě, že na zdrojovém dokladu nebylo zadáno místo určení, na cílovém dokladu do místa určení doplnila organizace 0. Opraveno

V editoru položky realizované výdejky bylo možné na záložce 3-Cena měnit hodnoty a uložit je. Chyba se vyskytovala pouze v případě, že byly aktivovány marže. Opraveno.

Při více platných ceníkových akcích pro jednu položku se od verze 3.0.2023.0300 začala aplikovat na položce dokladu ceníková akce s nabídkovým ceníkem s nejnižším id záznamu místo z ceníku s nejvyšším datem případu a id. Opraveno

Výkazy, finanční analýza

Akce Aktualizace po měsících a Zobrazit po měsících byla přidána i do přehledů

  • Pomocný konsolidační přehled (PKP)

  • Konsolidační výkazy

  • Výkazy standardů

Funkcionalita je stejná jako ve Výkazy a reporty.

Comments


bottom of page