top of page

HELIOS - Změny 05/2023

Účetnictví

Byla opravena chyba při účtování faktury (nebo jakéhokoliv prvotního dokladu, který obsahuje DPH) ve chvíli, kdy ještě není založeno příslušné období DPH.

Banka

Import bankovního výpisu z aplikace BankApp, konfigurace.

Na bankovním spojení, kde se používá import výpisů přes BankApp, je nově možné nastavit, čím se má na řádcích výpisu plnit údaj “Text“.

Nastavení je v editoru vlastního bankovního spojení, na záložce 5-Bankovní API, pole “Text na řádku výpisu”. Na výběr jsou hodnoty:

  • Účel platby 1 - výchozí hodnota

  • Účel platby 2

  • Účel platby 1+2

  • Název protistrany

  • Variabilní symbol

Mzdy (CZ)

Prohlášení poplatníka k dani - zletilé dítě

U zletilého dítěte se stále nezatrhával atribut Zletilé dítě ve formuláři Prohlášení poplatníka (sys.č, 1528).

Opraveno.

Celní případy

EMCS - změna komunikační domény v ECR obálce na RPOD.

CRM

Akce Aktivity a Aktivity a agendy QMS v nabídkách Přehledy… nad číselníkem Organizace zahrnuly do přehledu pouze záznamy, kde organizace figurovala v záznamu ve vazbě Organizace. Výběr byl rozšířen o záznamy, kde organizace figuruje ve vazbě Místo určení, nebo Příjemce.

Comments


bottom of page