top of page

TAŠ-STAPPA beton, spol. s r.o.


Základní charakteristika společnosti: Společnost TAŠ - STAPPA beton byla založena v roce 2000 společně firmou TAŠ PREFA, která působila od roku 1991 jako výrobce prefabrikátů a od roku 1996 i jako dodavatel transportního betonu ve Zlínském regionu a společností STAPPA mix Brno, předního výrobce betonových směsí v Brněnském regionu od roku 1991. Na podzim roku 2000 byl otevřen zcela nově vybudovaný areál ve Zlíně - Prštném pro výrobu betonových směsí. Součástí areálu je technologie betonárny, recyklační linka zbytků betonových směsí a administrativní budova. Vzhledem ke zvyšujícím se požadavkům na kvalitu nejen betonových směsí, ale i na kvalitu nabízených služeb firma provedla na začátku roku 2006 další modernizaci a rekonstrukci technologie pro maximální dosažení výkonu betonárny a významné rozšíření technologického parku.

Cíle a očekávání společnosti Společnost TAŠ STAPPA beton s r.o. požadovala otevřený technologicky moderní informační systém, který by nahradil dosud používaný systém fungující v prostředí DOS, který již nebyl dostatečně flexibilní a u nějž se projevovaly problémy s údržbou a dalším rozvojem. Podstatným hlediskem také bylo, aby vybraný systém měl stabilní zázemí jak na straně výrobce systému, tak na straně jeho dodavatele a implementátora. Z pracovního hlediska pak byl významný požadavek omezení chybovosti již při nabídko-poptávkovém řízení a pak dále v celém návazném procesu přes výrobu až po vydání faktur. Požadováno bylo také řešení pro provázanost s velínem a jeho řídící jednotkou, která zajišťuje fyzické namíchání objednaných betonových směsí. S tím souvisel také požadavek na rychle a jednoduché ovládání ze strany dispečerů, kteří vyřizují objednávky zákazníků a zasílají je do výroby. Z počátku bylo požadováno také propojení na ekonomický systém Esoft-IES, který byl ale v dalších fázích implementace nahrazen ekonomickými moduly IS Helios Orange. Po implementaci IS Helios se vedení společnosti rozhodlo o jeho rozšíření v oblasti ekonomiky a analýzy. Na začátku roku 2014 pak začala implementace také u dceřiné společnosti zabývající se výrobou z polyuretanů.

Přínosy získané implementací řešení HELIOS

 • Byl naimplementován komplexní informační systém Helios Orange, jehož funkcionality odpovídající nárokům na moderní technologie a na budoucí rozvoj společnosti.

 • Budoucí rozvoj systému a jeho kompatibilita s moderními technologiemi je zajištěn společností Asseco, jako výrobcem systému, a také přístupem dodavatele a implementátora systému.

 • Informační systém pomohl zachytit a zpřehlednit celé poptávko-nabídkové řízení a jeho návaznost na smlouvy a jejich doplňky uzavřené se zákazníky společnosti.

 • Pro potřeby dispečerského centra bylo využito řešení pomáhající rychlému zadávání přijaté objednávky s odpovídající recepturou a její okamžité odeslání velína míchacího centra tak, aby došlo k co nejrychlejšímu vyřízení objednávky zákazníka, namíchání objednané směsi betonu a vydání potřebných dokladů.

 • Helios byl využit také pro oddělení prodeje kameniva a pily.

 • V druhé etapě došlo k propojení firmy i z ekonomické stránky do jednoho systému a zahájeno využití různých analýz a přehledů, které napomáhají vedení společnosti.

 • Možnost dokoupení více databází umožnila společnosti Taš Stappa připojit do IS Helios i její dceřiné společnosti a další druhy výroby.

Reference zákazníka: „V roce 2012 jsme se rozhodli pro zavedení informačního systému Helios z výše uvedených důvodů a to zejména pro zajištění vhodného softwarového řešení, tak aby byla zajištěna podpora pro budoucí rozvoj společnosti. Výrobcem Heliosu nám byla doporučena implementační firma HCV group a.s. Majitelé i zaměstnanci HCV group a.s. pečlivě provedli vstupní analýzu našich potřeb a i v průběhu implementace pružně reagovali na řešení požadavků, ukazující se v průběhu implementace. Implementátoři se velmi ochotně seznámili s problematikou výroby a prodeje betonových směsí, která je svou kulturou v České republice specifická. Vyvinuli řešení, customizace, tak, abychom co nejvíce vyhověli zažitým požadavkům zákazníka a přísným požadavkům platných norem. Využíváme Helios pro řízení výroby a prodeje betonových směsí více než rok a na rozdíl od minulého řešení v DOSu již nemáme žádné výpadky či potřeby něco měnit z důvodů špatně odhadnutého řešení. Implementace ekonomické části byla jednodušší a to zejména po rozhodnutí spíše měnit naše postupy podle standardů v Heliosu. Tady jsme viděli potenciál učit se od informačního systému a využívat jeho možností. Ale i v této oblasti společnost HCV group provedla úpravy podle požadavků ekonomického oddělení a charakteru našeho podnikání. Dodnes se seznamujeme s možnostmi Heliosu a postupně zavádíme procesy v systému, které nám pomáhají zefektivnit naši práci. V současné době zavádíme moduly výroby a jejího řízení. Implementace je zároveň velmi užitečná pro nastavování procesů při zavádění nové výroby, tak jak probíhá dnes u nás. Zavedení systému Helios je velmi dobře vnímáno i z externího prostředí jako jsou naši zákazníci a zejména daňový poradci a auditoři. Jako představitel vedení oceňuji každý den, i dnes, jednoduchý přístup k informacím o stavu společnosti.“

Daniel Tkáč, jednatel společnosti TAŠ-STAPPA beton


Procesy využívané IS

 • Jádro systému

 • Nástroje přizpůsobení

 • Účetnictví

 • Pokladna

 • Banka

 • Majetek

 • Dodatečné související náklady

 • Helios Controlling - výkazy a reporty

 • Helios Controlling - Finanční analýza a plánování

 • Fakturace

 • Skonta

 • Intrastat

 • Sklady

 • Výrobní čísla a šarže

 • Nabídky, objednávky a rezervace

 • Firemní aktivity

 • Mzdy

 • Technická příprava výroby

 • Řízení výroby

 • Kapacitní plánování

 • Propojení na účetní program IES

 • Customizace obrazovek dispečerského centra

 • Propojení výrobní systém

Comments


bottom of page