top of page

Stavebnictví

Řešení pro stavebnictví pokrývá celý životní cyklus výstavby, počínaje sestavením finančního plánu přes detailně zkalkulovaný nabídkový rozpočet, čerpání rozpočtu a fakturaci až po vyhodnocení finančních nákladů stavby. Nabízí řešení problematiky tzv. obslužných agend, které slouží jako podpora hlavní stavební výroby. Systém řeší i některá specifika stavebních firem v oblasti ekonomických agend jako jsou vnitrofakturace, práce s režiemi, pozastávky apod.

Z hlediska managementu je pro firmy velmi přínosné mít všechna pracoviště on-line propojena na jednu centrální databázi, protože dochází k zprůhlednění procesů, které se odehrávají na jednotlivých pracovištích.

Systém se stává nástrojem pro zajištění jednotné metodiky ve všech významných procesech stavební výroby. Největší přínosy lze očekávat v oblasti nákupu subdodávek a controllingu stavebních zakázek.

Obytný dům
procesy-crm.png

CRM

realizace-zakazky.png

REALIZACE ZAKÁZKY

Obrázek3.png

VYHODNOCENÍ ZAKÁZKY

procesy-nabidky.png

NABÍDKOVÉ ŘÍZENÍ

controlling.png

CONTROLLING

dokument-management-system.png

DMS

procesy-pripravy-zakazky.png

PŘÍPRAVA ZAKÁZKY

predani-zarucni-lhuta.png

PŘEDÁNÍ A ZÁRUČNÍ LHŮTA

portal-stavby.png

PORTÁL STAVBY

Naši zákazníci

bottom of page