top of page

Business Intelligence – trend současných ERP systémů

Nástroje Business Intelligence (BI) jsou v současném vývoji podnikových informačních systémů jedním z nejsilnějších trendů. Koncept Business Intelligence spočívá ve shromažďování a analýze dostupných firemních dat. Tyto nástroje slouží k odhalení vztahů mezi čísly uloženými v informačních systémech firmy a dalšími zdroji dat, přičemž tyto souvislosti nejsou na první pohled zjevné.

BI reporting

Nový datový kontext má za cíl poskytovat manažerům a vedoucím pracovníkům podporu při rozhodování a přinést další přidanou hodnotu v podnikání, jako je zvýšení tržeb, optimalizace skladových zásob nebo zefektivnění výroby.

Predikce budoucího vývoje a vizualizace dat

Hlavním přínosem není pouze retrospektivní hodnocení minulosti, ale rovněž schopnost předvídat budoucí vývoj. Využívání firemních historických dat umožňuje vytvářet modely pro různé scénáře vývoje, což poskytuje společnosti lepší přípravu na nadcházející období. Tím se otevírá možnost adaptace firemní nebo obchodní strategie s ohledem na očekávané změny.

V případě, že společnost disponuje rozsáhlým množstvím dat, může se stát, že informace ztrácí přehlednost. Právě v těchto situacích se využívání Business Intelligence (BI) jeví jako nejvhodnější nástroj. BI umožňuje efektivní a přehledné zpracování dat, což v konečném důsledku šetří hodiny, které by jinak byly stráveny ruční přípravou a analýzou firemních dat. Tímto způsobem organizace získává komplexní a aktuální informace, které jsou klíčové pro informovaná strategická rozhodnutí.

Moderní nástroje Business Intelligence (BI) jsou navíc schopny přehledně graficky vizualizovat nové vztahy mezi daty, což přispívá k maximální přehlednosti. Tímto způsobem se dosahuje nejen lepší interpretace dat, ale také schopnosti lépe porozumět jejich významu a kontextu. Právě otevřené ERP systémy produktové řady HELIOS jsou pro moderní BI výborným partnerem a spolupracovníkem. Využívají data předpřipravená v datových kostkách, nad kterými se tvoří samotné reporty. Umí zpracovávat také externí datové kostky a pak je přímo zobrazovat v reportovacích modulech.

Proč využívat Business Intelligence?

Plnohodnotný BI nástroj – Revoluční řešení pro reporting získáte přímo jako součást informačního systému, s možností přístupu kdykoliv a odkudkoliv přes internet.

Jednoduché ovládání – Díky přehlednému dashboardu máte rychlý přístup ke sledování nejdůležitějších oblastí pro řízení firmy (finance, likvidita, sklady, výroba).

Reporty pod kontrolou – Můžete využít pokročilé BI funkce k analýze svých dat, vytvářet strukturu, obsah a formát reportů a nad nimi pak definovat vlastní pohledy.

Sdílení a bezpečnost – Snadné řízení přístupových práv vám dovolí nastavit přesně role, sdílet reporty mezi kolegy a ochránit citlivá data před zneužitím.

Pro malou i velkou firmu – Nástroj se pružně přizpůsobí požadavkům menší firmy, ale i potřebám mezinárodní korporace či skupiny firem.

Kompletní reporting – Pokrývá celý reportovací cyklus od sběru dat přes uložení a zpracování v datovém skladu až po jednotnou a ucelenou prezentaci uživatelům.Vyzkoušejte si zdarma náš BI Reporting


Comments


bottom of page