top of page

HELIOS - Změny 03/2024

Banka

Při odesílání zahraničního příkazu do BankApp se do IBAN příjemce dostal chybně IBAN plátce. Opraveno

Mzdy

Příloha k žádosti o DNP - pravděpodobný průměrný výdělek a zkrácený úvazek

V případě hodinové mzdy se u zkráceného úvazku při pravidelné pracovní době počítal pravděpodobný průměrný výdělek v měsíci vzniku PN z fondu plného úvazku. Upraveno.

V případě hodinových mezd se tedy určuje fond pracovní doby pro výpočet v měsíci vzniku PN:

  • u zaměstnanců s kalendářem pro pravidelnou pracovní dobu jako počet pracovních dnů bez svátků z osobního kalendáře v měsíci vzniku PN x denní úvazek ze mzdových údajích

  • u zaměstnanců s kalendářem pro nepravidelnou pracovní dobu jako počet hodin v pracovních dnech bez svátků z osobního kalendáře v měsíci vzniku PN

Obecné

REST API: Při tvorbě textových položek poslaných přes agendové API nemusí dojít k nápočtu sloupců SamoVyDPHZaklad, SamoVyDPHCastka, SamoVyDPHZakladHM, SamoVyDPHCastkaHM. Opraveno.

Systémové REST API: pokud má přijatá faktura nastaveno Plnění DPH na Samovyměření, pak tvorba nové textové položky přes API nepřebere hodnotu sazby DPH, ale nechá přednastavené hodnoty (Sazba DPH = NULL a Sazba DPH samovyměření = sazba z hlavičky). Opraveno.

Sklady, nákup a prodej

Od verze 3.0.2024.0100 se při realizaci storna výdeje v případě, že byla na řadě storna výdeje zadána řada dobropisu pro návazný doklad, začal dobropis automaticky generovat, a to bez ohledu na to, zda byla původní výdejka fakturovaná, nebo nebyla, nebo k nerealizovanému stornu již byl dobropis vytvořen. Pokud se v implementaci v příslušných řadách dokladů mohou vyskytovat takové případy, a není tedy žádoucí automaticky při realizaci storna výdeje dobropis generovat, je na řadě pro storna výdejek nové nastavení Generovat při realizaci , jehož odškrtnutím lze automatické generování vypnout (prvotně je tento parametr na řadě zaškrtnut).


Comments


bottom of page