top of page

HELIOS - Změny 05/2024

CRM

V souvislosti s úpravou vyžadující u organizace CZ, jejíž údaje se načetly z Ares, ověřit, před tím, než se nastaví příznak, nejprve DIČ DPH přes VIES, se IČ DPH u organizace SK, jejíž údaje se načetly z Finstat, začalo označovat jako neaktuální, pokud nebyla nastavena globální konstanta v Zajištění DPH - Povolit sledování nespolehlivých plátců a bankovních účtů (Povoliť sledovanie nespoľahlivých platiteľov a bankových účtov) a nedošlo k ověření přes VIES. Opraveno: IČ DPH se po načtení z Finstat bere automaticky za aktuální.

Poptávky přijaté - automaticky počítaná hodnota pole Stav v editoru hlavičky dokladu se vyhodnocovala po rozšíření možných hodnot chybně (neodpovídala správné hodnotě sloupce Stav v přehledu Poptávky přijaté). Opraveno

Firemní aktivity

Při zadávání aktivity zmizelo od verze 3.0.2024.400 při výběru organizace do polí Místo určení a Příjemce z přehledu Organizace tlačítko Všechny organizace sloužící k potlačení standardního filtrování. Opraveno

Mzdy

Úřad práce - potvrzení příjmu - třídění DB

V některých případech se mohl objevit problém při odesílání příjmu na úřad práce či při generování do XML souboru - objevila se chybová hláška ohledně nesouladu třídění mezi SQL serverem a databází (doporučované třídění Czech_CI_AS). Provedeno ošetření třídění přímo při generování hlášení.

Obecné

Nefungovalo zadání desetinného čísla stylem ,75. Muselo se zadat 0,75. Opraveno.


Agendové API - faktury: pokud není na řadě dokladů nastaveno “Zdroj kurzu DPH” = “Kurz faktury”, docházelo k chybnému dotažení “Měny DPH”. Opraveno.

REST API - externí akce typu plugin nešlo přes API zavolat - došlo k zatuhnutí na úrovni operačního systému a spojení vypršelo na timeout. Vzhledem k tomu, že je API volání zpracováváno ve vláknech, je třeba plugin přeložit a REGISTROVAT s nastavením COINIT_APARTMENTTHREADED. Takovýto plugin je pak možno volat jak z iNuvia, tak i z API.

Jádro pluginu nastavovalo při překladu příznak Single, nikoliv Apartment. Single je legacy varianta Apartment, která ale v multivláknovém prostředí nemusí fungovat korektně. V případě, že je třeba existující plugin použít na API, je nutné ho znovu přeložit a poté ručně přeregistrovat (iNuvio toto automaticky neprovede). Jako kontrola správné registrace se může použít klíč v registrech operačního systému: Počítač\HKEY_CLASSES_ROOT\WOW6432Node\CLSID\<GUID_Pluginu>\InprocServer32 proměnná ThreadingModel - hodnota Apartment. Pokud proměnná ThreadingModel v registru chybí, jedná se o legacy mód.

Při spuštění zálohování v průběhu aktualizace databáze na novou verzi se objevovala chybová hláška “Access Violation Error”. Opraveno.

Pokud bylo v rámci jednoho widgetu Analytik definováno více textů, a na výšku se nevešly do zobrazovaného prostoru, tak se chybně zobrazila posuvná lišta a nebylo možné rolovat na další záznamy. Opraveno.

Sklady, nákup a prodej

Nastavení pro přenos poznámky 1 se zobrazuje v číselníku řad i pro vydané objednávky.


Od verze 3.0.2024.0400 přestala v došlých objednávkách korektně fungovat kontrola na zadávání položek s nastaveným příznakem Blokováno na hodnotu Archivní záznam. Informativní hlášení o použití takto označené položky se objevovalo nahodile bez ohledu na to, zda na dokladu taková položka byla, nebo ne. Opraveno

Vyhodnocování marže v některých případech nerespektovalo vypnutí upozornění o poklesu ceny pod hranici marže na řadách dokladů, resp. v globální konfiguraci. Opraveno

Splátkování a leasing

Pokud je předmět uzavřen nebo uhrazen, tak na něj nelze přiřadit úhradu. Pro tento případ jsou doplněny příslušné hlášky, aby byli uživatelé informováni.

Účetnictví

Týká se organizací s povinností odesílat výkazy PAP resp. PKP . Na webu byl zveřejněn aktualizovaný Výčet konsolidovaných jednotek státu a dalších subjektů 2024 - verze 2 .

Do distribuce, do adresáře System je přidán nový soubor PARTKON_CZ_202403.TXT . Dosavadní soubor PARTKON_CZ_202403.TXT již v distribuci nebude.

Doporučení : V přehledu Organizace tlačítkem Partneři v konsolidaci státu otevřete přehled Partneři v konsolidaci státu . Akcí Import vyhledáte v adresáři system soubor PARTKON_CZ_202403.TXT a potvrdíte tlačítkem Otevřít . Poté spusťte akci Aktualizace konsolidace organizací ke dni .

Bylo odstraněno chybové hlášení “Kurz DPH nenájdený v kurzovom lístku“ u kontroly dokladů DPH v případě, že je na dokladu shodná cizí měna jako na příslušném období DPH, protože v tomto případě kurz není potřeba.

Při účtování kurzového rozdílu k bilančnímu dni z přehledu Faktury k datu se zobrazila chyba “Invalid object name …”. Účtování kurzového rozdílu k bilančnímu dni proběhlo správně. Opraveno.

Comments


bottom of page