top of page

HELIOS - Změny 10/2023

Banka

Načtení bankovního výpisu z BankApp.

V případě potřeby se detaily platby načítají i do polí Popis 3 a Popis 4.

V systémovém API pro bankovní výpisy došlo k opravě chování sloupců CisloVypisu u hlavičky a CisloRadku u položky bankovního výpisu. Nyní je již možno hodnoty těchto sloupců upravovat.

Načtení výpisu z BankApp. Pokud data z banky obsahují číslo výpisu, je načteno i do HELIOS iNuvio.

Při generování pokladního dokladu z faktury se mohla vyskytnout chyba “Částka po bance musí být zadána!”. Opraveno.

Založení nové platební karty (Banka/Firemní platební karty) nebylo možné v databázi neplátce DPH. Opraveno.

Celní případy

Při převodu z ECS na NCTS vydaný se zakládá předchozí doklad s druhem N830

ECS Vývoz, NCTS Vydaný - přidány kontroly pro vyplněnost nákl.kusů na položkách.

ECS Vývoz - přidána možnost exportu Odpovědi na pátrání, xml CZ583C.

údaje se vyplní na zál.č.5 Pátrání po zásilce. V případě stavu Vystoupeno s alternativním důkazem, je lze vyplnit 2x.

ECS Vývoz - přidána podpora importu zprávy CZ582C CI_PATVC - Žádost o šetření.

Úpravy v NCTS tranzit přijatý pro ukončení T2

ECS Vývoz, NCTS Vydaný - oprava formátu pro Datum propuštění (releaseDate) YYYY-MM-DD.

Úprava importu čísla kontejneru ze zprávy Povolení k vykládce

V editoru T2L je nabízeno jako Druh prohlášení T2L a T2LF.

Při podání NCTS tranzit vydaný je omezen počet exportovaných SPZ při přestupu na 1x

Doplnění kontrol v ECS vývoz a NCTS vydaný.

Při příjmu zprávy o přijetí deklarace (CZ028C) v NCTS tranzit vydaný se načítá i čas přijetí.

V ECS Vývoz ne, zpráva CZ528C časový údaj neobsahuje.

Změna v exportu CZ515C - položková země určení a země odeslání

ECS Vývoz - žádost o RHÚ - element lhůta

upraven export lhůty dle dokumentace 1.8.

1.5 - icotermForDispatchOfEconomicImpactRegime

nově dle verze dokumentace 1.8 - limitForDispatchOfEconomicImpactRegime

Upozornění na celní nomenklatury: přidána informace o čísle položky.

ECS Vývoz, NCTS Vydaný - přidány volitelné kontroly dle Nastavení parametrů, zál.č. 9-Kontroly.

  • Kontrola na PONx=0 v ECS vývoz,

  • Kontroly na Citlivé země (Země určení) - NCTS, ECS.

  • SPZ

  • Duplicita ref.čísla.

Zpřesnění importu číselníků celních úřadů pro výstup.

Přidání kontroly na celní úřad výstupu do ECS vývoz.

NCTS Přijatý - import vykládky z CZ043C - přidán import SPZ při odjezdu.

Výběr Ceníku, Nab.sestavy (zál.č.4) : do filtrace přehledu přidána podmínka i pro Deklaranta.

Oprava názvu atributu v CZ515C pro lhůtu v Ad-hoc žádosti o RHÚ

Oprava NCTS přijatého v případě karnetu TIR.

Oprava uvádění hrubé hmotnosti v případě více druhů nákladových kusů uvedených u téže položky vývozní deklarace

ICS Dovoz - el.komunikace s CÚ - nešla odeslat xml dávka podání CZ415A DN_PODD přes VAN operátora.

chyba: Exception SendFile: Server was unable to process request. ---> The 'Type' attribute is invalid - The value is invalid according to its datatype

Opraveno.

ECS Vývoz, NCTS Vydaný - Přidány kontroly aktuálnosti kódů předložených podkladů a licencí, a předchozích dokladů. (Např. pro případ převodů deklarací ze starších deklarací se starými kódy podkladů)

NCTS Vydaný - oprava exportu CZ015C - v případě Ref.čísla na položkách.

Předložené podklady a licence - ECS vs NCTS. Seznam nebyl úplný.

Opraveno.

Oprava generování zprávy CZ515C v případě nevyplněného druhu dopravy při odjezdu.

Oprava generování údajů o příjemcích do xml

Oprava generování seznamu zemí na cestě zásilky v ECS vývoz a NCTS tranzit vydaný.

Evidence pošty

Datové schránky - při pokusu odeslat datovou zprávu, která měla jako přílohu soubor uložený na disku a soubor byl v okamžiku odesílání otevřen jiným procesem pro čtení , hlásila se chyba Soubor "…" nelze otevřít, zřejmě je někým editován. (I/O error 32). Tato situace je nyní ošetřena a zprávu s přílohou lze bez problémů odeslat.

Datové schránky - pokud byl ke zprávě připojen soubor s příponou ZFO, nepodařilo se úspěšně zprávu odeslat. Opraveno

Manažerské rozhraní

Manažerské rozhraní - nefungovalo načítání dat z více organizací. Opraveno.

Mzdy (CZ)

Hlášení změn ZP - problém s kódováním TXT souboru

V souvislosti s úpravou kódování TXT souboru z důvodu problémů načítání hlášení změn na ČPZP došlo k problémům s načítáním TXT souborů o ostatních pojišťoven.

Upraveno, jiné kódování se uplatňuje jen u pojišťovny ČPZP, u ostatních ZP je vráceno původní kódování.

Zákoník práce - Práce na dálku (homeoffice)

Na základě nového zákoníku práce byla v programu od období říjen 2023 provedena úprava související s prací na dálku.

Ve Mzdových konstantách vznikl od období 10/2023 na záložce 1-Daně v sekci [1] Základní daňové sazby v části Limity nový atribut Práce na dálku. Atribut se od října 2023 nastaví na zákonný limit 4,60 Kč.

V číselníku Distribuční MS se vytvořily nové mzdové složky:

  • MS 114 Práce na dálku do limitu

  • MS 115 Práce na dálku nad limit

  • MS116 Práce na dálku - evidence

Současně se program pokusí založit tyto mzdové složky i do číselníku Mzdové složky. Pokud jsou čísla 114, 115 nebo 116 v uživatelském číselníku již obsazená, program se pokusí najít 3 volné pozice v rozmezí intervalu 117-149 a nové MS vytvořit s odlišnými čísly MS, než jsou v distribučním číselníku. Jejich referenční MS odkazují na MS 114, resp. 115 a 116. Pokud volné pozice v tomto intervalu nenajde, MS se do nezaloží.

Pro zadání práce na dálku použijete mzdovou složku 116, kde zadáte odpracované hodiny a sazbu. Konkrétní sazbu za práci na dálku lze nastavit také přímo na mzdové složce (jedná se o systémovou mzdovou složku, pro její editaci musíte použít heslo).

Po zadání hodin a výpočtu konkrétní částky na mzdové složce 116 dojde k automatickému rozdělení na částku do limitu (MS 114), případně částku nad limit (MS 115).

Upozornění:

Nezapomeňte mzdové složky přidat do sestav v Generátoru a nastavit mzdovým složkám kontace!

Účetnictví

Byla opravena chyba, kdy nebylo možno upravovat částky na dokladu v účetním deníku. Chyba se projevovala tak, že se doklad otevřel a po úpravě částky se zobrazila chybová hláška: “Doklad je nevyrovnaný! (Rozdíl: XXX,XX)”.

V souvislosti se změnami podle konsolidačního balíčku, konkrétně novelou zákona o DPH:

Do přehledu Procentní sazby DPH je přidána nová snížená sazba DPH 12% (pokud zde již není).

V přehledu Sazby DPH je přidána nová snížená sazba DPH 12% pro zemi CZ, Datum od: 1. 1. 2024 (pokud zde již není). Stávající CZ sazby DPH 10% a 15% budou mít nastaven Datum do: 31. 12. 2023, Datum ukončení bude nevyplněno.

Obecné

Ve zprávě EDITEL®-XML 9/2004 (export) byla rozšířena volba “Dokladově převedená Výdejka” o dohledávání i položkově převedených dokladů. Vždy se ale použije první dohledaný předchozí doklad. Dohledané údaje z předchozího dokladu plní atributy despatch_advice_number a date_of_despatch_advice .

V případě, že je v rámci uživatelského editoru v číselníku organizací definována validační procedura, dojde při uložení záznamu k chybě “Cannot insert an explicit value into a timestamp column. Use INSERT with a column list to exclude the timestamp column, or insert a DEFAULT into the timestamp column.“. Opraveno.

Tvorba HQL skriptu pro export uživatelských sloupců je zatížena chybou, která způsobuje, že se při spuštění skriptu zobrazuje syntaktická chyba SQL příkazu UPDATE. Opraveno.

EDI - Faktury vydané - EDITEL®-Inhouse (export) - neprovedl se export zprávy

Při pokusu o vytvoření EDI zprávy faktury vydané “EDITEL®-Inhouse (export)“ dojde k chybě: “Zachycena neošetřená zpráva při exportu zprávy Field 'S1PDP' not found.”

Opraveno

V případě volání tisku z pluginu pomocí tagovaného předpisu v rámci PrintForm2 nebo PrintForm3 dojde k chybě “Na záznam chcete navázat neexistující údaje - nelze opravit!”. Opraveno.

Při přihlášení k systému přes legacy API (např. eServer Notifikátor, HELIOS ZOOM…), dojde k odebrání licence jádra. Může tak dojít až k situaci, kdy není možné se přihlásit do iNuvia z důvodů překročení počtu uživatelů jádra. Opraveno.

Pokladna

Hromadné generování pokladního dokladu z fakturace mohlo skončit chybou “Existuje vazba hlavičky PD na fakturu, nelze vytvářet položky.” Stejná chyba se mohla objevit, pokud se v přehledu Faktury a dobropisy nad pokladním dokladem použila akce Vygenerovat položky z faktur/dobropisů hromadně. Opraveno.

Sklady, nákup a prodej

Od verze 3.0.2023.0902 nebylo možno založit doklad, pokud existoval v číselníku Řady dokladů pro daný druh dokladu alespoň 1 záznam, který měl v údaji Řada zadaný jiný znak než číslo (editor tuto možnost nepovoluje). Opraveno

V inventuře po výrobních číslech v případě přebytku, kdy se položka generuje do inventurní příjemky, se při realizaci inventurní příjemky neaktualizoval na položce inventury sloupec Rozdíl ve VČ ošetřený realizací (Δ VČ real.). To od verze 3.0.2023.0902 vedlo k tomu, že v rámci akce Inventurní vyrovnání VČ a umístění došlo k dalšímu navýšení stavu VČ o zjištěný přebytek. Opraveno

Comments


bottom of page