top of page

STAPPA mix


Firma STAPPA mix beton zajišťuje výrobu, dopravu, čerpání betonu a další služby s tím spojené. Společnost STAPPA je od roku 1991 provozovatelem věžové betonárny a více než 25 let vyrábí beton pro Brno a jeho široké okolí.


Betonárna zaměstnává pracovníky z oboru s dlouholetými zkušenostmi a bohatou praxí při výrobě a dodávkách široké škály betonových směsí, které se používají na stavbách velmi různých charakterů od pozemních komunikací, přes dopravní komunikace až po vodohospodářské stavitelství. Za účelem zachování moderních trendů ve stavebnictví technologové a experti neustále zkoušejí a inovují betonové směsi s použitím speciálních přísad a příměsí, které zlepšují a upravují vlastnosti čerstvých i zatvrdlých betonů. Ekologický provoz betonárny je zajištěn za pomoci recyklačního zařízení na recyklaci zbytků betonů. Recyklované materiály jsou opětovně použity pro novou výrobu. Jedná se tedy o bezodpadovou technologickou výrobu.


Přínosy získané implementací řešení HELIOS Orange:

· Sjednocení aktivit do jednoho systémů

· Správa přístupů pro jednotlivé uživatele

· Přiřazení přímých nákladů a kalkulace receptur

· Zjednodušení a automatizace pracovních aktivit, zrychlení procesů

· Důvěryhodné výstupy určené pro řízení společnosti

· Zjednodušení řízení výroby


Reference zákazníka:


Očekávání

„Mnou prezentované očekávání ještě před zahájením celého projektu bylo pro některé kolegy až nepochopitelné. Dobře jsem věděl, že prostředí Heliosu je pro uživatele velice příjemné, jednoduché a nabízí širokou škálu možností úprav, tudíž i mé očekávání bylo vysoké. Pokud bych to měl konkrétně vypsat některé body, které jsem očekával, tak by mezi ně určitě patřilo:

· Jednoduchost ovládání

· Možnost rychlého přístupu k firemním informacím

· Zjednodušení řízení výroby

· Důvěryhodné výstupy určené pro řízení společnosti

· Integrita procesů (dohledatelnost uživatele, který změnu provedl)“


Realita

„Realita oproti mému očekávání se moc nezměnila. Mezi očekávání samozřejmě patřila i doba, po kterou se systém bude implementovat. Původní očekávání bylo okolo 12 měsíců, nicméně z pohledu složitosti některých procesů převážně v oblasti výroby a následně v oblasti technologie, kde bylo potřeba dodělat modul, který nám pomáhá vytvářet a sledovat analytiku právě v oblasti technologie a výroby se termíny poněkud protáhly.

V aktuální chvíli systém ve všech oblastech společnosti funguje. Samozřejmě se neustále objevují nějaké drobnosti, které jsou v průběhu odstraňovány (jinými slovy v aktuální chvíli se pilují detaily).

Myslím si, že do konce roku by mohl systém i všichni uživatelé pracující v systému bez větších problémů plnit svoje povinnosti a následně bychom se mohli zaměřit na další funkce systému, ke kterým jsme se doposud nemohli věnovat.“


Konkrétní přínosy

„Jedním z největších přínosů celého systému bylo SJEDNOCENÍ aktivit. Dříve u nás existovalo více systémů, které spolu kooperovaly, ale to mělo za následek problémy v účetnictví, výrobě i technologii.

Nyní jsou veškeré činnosti v jednom systému (technologie, řízení výroby, fakturace, účetnictví, analytika produktů), do které se dostanou všichni uživatelé, kteří mají účet a tento účet se dá rovnou nastavit pro jednotlivé uživatele tak, aby pracovali jen s těmi daty, které pro svoji práci potřebují a do dalších dat nemohli zasahovat.

Jako dalším velkým přínosem bylo jednoznačné přiřazení přímých materiálů na jednici. Do této doby se náklady na jednotlivé receptury víceméně odhadovaly a nebyl vytvořen systém, jak počítat jednotlivé receptury s jednoznačnou přesností.“


Doporučení

„Osobně si myslím, že systém Helios je ideálním partnerem při práci pro malé a střední podniky nejen v oblasti skladů či obchodu, ale i výroby. Tento systém je velice přizpůsobivý jednotlivým společnostem a velká část procesů se dá vytvořit na míru, což následně dokáže značnou část pracovních aktivit zjednodušit, či přímo automatizovat. Další velkou výhodou je, že systém v případě zájmu „nemusí být nikdy dokončen“, jelikož nabízí možnost jednotlivých rozšíření, úprav a dalších aktivit, které se dají měnit během celé životnosti systému.

Samozřejmě nesmíme zapomínat ani na dobu implementace (jak jsem zmínil již výše). Každá aktivita, kterou budete chtít v systému evidovat, případně úplně vytvořit, tak vyžaduje určitý časový fond a může se stát, že se nepodaří celý systém zprovoznit v dříve naplánovaný termín.“


Bc. Lukáš PadrtaJednatel PRESTA – mix, spol. s r.o.

Comments


bottom of page